Анти декубитус душек со компресор

02 Опис на производот

Се препорачува за луѓе кои ќе лежат во подолг временски период со што се спречува создавањето на декубитус.  Душекот е комбинација од 130 келии кои компресорот наизменично ги полни и празни, а со тоа врши постојана масажа на целото тело (не само на деловите кои се склони кон создавање декубит). Го опфаќа целиот кревет. Минималмна потрошувачката на струја.

Важно: Душекот е медицински тестиран.