Антиемболиски чорапи – потколени

02 Опис на производот

Медицински индикации:

-превенција од тромбоза;

Карактеристики:

-140 денажни, превенираат отоци на нозете и појава на тромб;

-идеални се за во постоперативен период или кај медицински индикации кои бараат долго лежење и при долги патувања;