Активна инвалидска количка Otto Bock – Zenit

01 Преглед на производ

02 Опис на производот

Благодарение на патентираниот систем на склопување Easy Go, активната количка Zenit овозможува брзо склопување и практична за транспорт.

Карактеристики:

-Тежина од околу 7kg;

-Конструкција на ригиден рам со можност за склопување (Easy Go);

-Широчина од 32 до 50 cm;

-Носивост од 100 и 140 kg;

-Многу додатна опрема;