Помагала за бандажирање

Помагала за бандажирање

Како ваш партнер, се трудиме вашето секојдневно функционирање да го олесниме и да го прилагодиме према вашите потреби. Така, и од програмата за бандажа нудиме широка понуда на производи: абдоминални појаси, појаси за спуштен стомак, појаси за трудници, појаси за затоплување, појаси за еднострана и двострана кила. Овие појаси се изработени од еластичен материјал. Тие лесно се поставуваат со помош на лепенки. Во зависност од потребата, овие помагала својата функција ја наоѓаат кај пациенти кои имаат потреба да ги користат постоперативно, или превентивно кај пациенти кај кои треба да вршат растетретување, да даваат поддршка или да спречат понатамошни несакани влошувања на состојбата. Со правилна употреба на соодветно помагало, корисникот значајно ќе си ја подобри својата функционалност.

Овие помагала,  од сериско производство,  достапни се во повеќе големини или пак нивните големини се универзални.

Во оваа програма нудиме и вештачки силиконски дојки, како и градници за вештачки дојки, достапни во различни големини.

Помагала за бандажирање

05/10/2017 Едукација, Ортотика