СТРУЧЕН ТИМ

Ѓорѓи Станишевски
Раководител за оддел на ортотика и протетика
Сертифициран ортотичар и протетичар категорија 2
Сашо Панов
Сертифициран ортотичар и протетичар категорија 2
Марија Станишевска
Ортопедски техничар
Пеце Томоски
Ортопедски техничар
Драган Велевски
Ортопедски техничар
Горан Ангеловски
Ортопедски техничар
Ацо Калабаков
Раководител на чевларско одделение
Кире Златев
Чевлар моделар