All posts by: slavej

About slavej

Помагала за бандажирање

Како ваш партнер, се трудиме вашето секојдневно функционирање да го олесниме и да го прилагодиме према вашите потреби. Така, и од програмата за бандажа нудиме широка понуда на производи: абдоминални појаси, појаси за спуштен стомак, појаси за трудници, појаси за затоплување, појаси за еднострана и двострана кила. Овие појаси се изработени од еластичен материјал. Тие … Прочитај повеќе…

Компресивен програм

Медицинските компресивни чорапи може да се користат кај воспаление на површинските вени, длабоки венски тромбози како и после оперативни зафати и кај проблеми со лимфни едеми. Компресивната терапија помага на тој начин што прави надворешен притисок на одреден дел од телото, а со тоа се зголемува венскиот или лимфниот проток, се намалуваат отоците и болките. … Прочитај повеќе…

Антидекубитален програм

Декубитус претставува оштетување на кожата и ткивото во вид на рани кои настануваат како резултат на недоволна исхрана на местото со кислород и слаба циркулација т.е клеточно оштетување настанато со директно влијание од притисок или напрегања од триење. Најчесто се јавува кај луѓе кои поголем дел од денот се во лежечка положба. Декубитусот како патолошки … Прочитај повеќе…

Ортози за рбетен столб

Рбетниот столб е најважен фактор за зачувување на исправеноста на човековото тело. Има две главни карактеристики и тоа антигравитационото подупирање и флексибилноста. Затоа мораме и да обратиме посебно внимание на самиот рбетен столб. Многу често се јавуваат проблеми со рбетниот столб и предизвикуваат силна болка во други делови на телото. За да се заштитиме и … Прочитај повеќе…

Ортози за горни екстремитети

Ортозите за горен екстремитет се помагала кои се користат надворешно за да ги обноват или да ги подобрат функционалните и структурните карактеристики на мускулно – скелетниот и нервниот систем. Интеракцијата на зглобовите на горниот екстремитет кај човекот обезбедува голем степен на подвижност како и фаќање на бројни позиции и функции со шаката. Овие ортози имаат … Прочитај повеќе…

Ортози за долни ектремитети

Ортозите на долните екстремитети се ортопедски помагала кои служат да дадат потпора на телесната тежина со цел да овозможат движење, да го корегираат соодветниот дел на телото, да се подобри функцијата на оделни делови од телото или да се спречат несакани деформитети, да се корегира постоечкиот деформитет и да се растовари некој дел од телото. … Прочитај повеќе…

Што е Ортотика

Ортоза според ISPO (International society of orthosist and prothesist ) е било кое надворешно аплицирано помагало (механичко средство) кое се аплицира за да се модифицираат структурни и функционални карактеристики на нервниот и мускулоскелетниот систем. Притоа физичкиот интегритет на делот од телото на кој ортозата се аплицира е сочуван но е изгубена неговата функција. Ортозите се … Прочитај повеќе…

Помагала за рехабилитација

Мобилноста е нашата работа, и ние се гордееме да помогнеме во пронаоѓање на вистинското помагало за вашиот поактивен живот. Ако имате проблеми со одењето, структурни деформиттети, ампутација, повреда или болест што резултира со намалена стабилност, мускулна слабост, парализа , нерамнотежа и др. Користењето на некое од  нашите помагала ќе Ви помогнат да станете помобилни. Што … Прочитај повеќе…

Инвалидски колички

Благодарение на нашиот широк спектар на инвалидски колички и помагала за рехабилитација ние ги приближуваме индивидуалните цели на дофат и нудиме решенија кои го олеснуваат секојдневниот живот, без разлика дали во домашни услови, надвор, за рехабилитација или спортување. Славеј  има комплетен асортиман на инвалидски колички и помагала за рехабилитација со потребен квалитет. Од широкиот спектар … Прочитај повеќе…

Подвижност

Со соодветни ортопедски помагала самозгрижувањето и потполната социјална интеграција се реалност. Денес веќе не зборуваме за бариери и пречки , туку за возможности и отворени можности. Мотото  “ПАРТНЕР ВО ДВИЖЕЊЕТО” е повеќе од само фраза, тоа е нашата филозофија и тоа одредува како ние дејствуваме. Ние ги поддржуваме и ги мотивираме луѓето со посебни потреби … Прочитај повеќе…

  • 1
  • 2