++389 (0) 2 3217 633

Ndihmesa për të lidhurit

Ndihmesa për të lidhurit

Si partner i juaj, mundohemi që funksionimin tuaj të përditshëm ta lehtësojmë dhe përshtatim sipas nevojave tuaja. Kështu, edhe nga programi i të lidhurit kemi ofertë të gjërë prodhimesh: rripa barku, rripa për bark të lëshuar, rripa për shtatzëna, rripa për ngrohje, rripa për dhiamth (herni) të njëanshëm dhe dyanshëm. Këto rripa janë të prodhuar nga një material elastik dhe lehtë vendosen, me ndihmën e ngjitëseve. Varësisht nga përdorimi, këto ndihmesa shfrytëzohen nga pacientët që kanë nevojë t’i shfrytëzojnë pas operacionit, ose në mënyrë parandaluese nga pacientët të cilët kanë nevojë për lehtësim, për të dhënë mbështetje ose të parandalojnë përkeqësime të padëshiruara të gjendjes. Me përdorim të rregullt të ndihmesës së duhur, shfrytëzuesi do ta përmirësojë ndjeshëm aktivizimin e tij.

Këto ndihmesa me prodhim serik, janë të disponueshëm në më shumë madhësi, ose madhësia e tyre është universale.

Në këtë program ofrojmë edhe gji artificial silikoni, si edhe sytjena për gji artificial silikoni, me madhësi të ndryshme.

Ndihmesa për të lidhurit

05/10/2017 Arsimi, Ortotika