++389 (0) 2 3217 633

Ndihmesa për rehabilitim

Ndihmesa për rehabilitim

Lëvizshmëria është punë e jona, e ne krenohemi të ndihmojnë në gjetjen e ndihmesës së duhur për jetën tuaj më aktive. Nëse keni problem eme ecje, shtrembërime strukturore, amputim, lëndim apo sëmundje që rezulton në uljen e stabilitetit, dobësi muskulore, paralizë, çekuilibrim, etj. Shfrytëzimi i ndonjërës nga ndihmesat tona do t’u ndihmojë të lëvizni.

Më e rëndësishmja, çdoherë para se të bleni ndihmesa, këshillohuni me mjekun tuaj për të vlerësuar shkallën tuaj të lëvizshmërisë, si edhe për të përcaktuar llojin e ndihmesës (bastun, paterica, etj).

Ndihmesa për rehabilitim

17/08/2017 Lëvizshmëri