++389 (0) 2 3217 633

Marrëveshje me FSSHM-në

Marrëveshje me FSSHM-në

Njoftojmë të gjithë shfrytëzuesit tanë të tanishëm dhe potencialë se QOP Sllaven më 19.06.2018 lidhim arrëveshje të re me FSSHM-në. Ujdia mundëson furnizim të personave të siguruar me të gjitha llojet e ndihmesave ortopedike dhe mbulohen nga Fondi, në pajtim me Rregulloren ekzistuese. Shpresojmë se me këtë, prodhimet dhe shërbimet e Sllavej do të jenë më lehtësisht të arritshme deri te secili.

21/06/2018 Uncategorized