Јавен повик за Годишно Собрание на акционери

Јавен повик за Годишно Собрание на акционери

Седницата на годишното Собрание на акционери ќе се одржи на ден 29.06.2020 година со почеток во 14.00 часот во деловните простории на Центарот за ортотика и протетика Славеј А.Д. Скопје со седиште на ул. “Васил Ѓоргов” бр. 45 Скопје.

Јавен повик за Годишно Собрание на акционери


 


Број на акции и гласачки права

Пријава за учество на Собрание на акционери

Полномошно

Изјава за дадено полномошно

27/05/2020 Новости