Помагала за рехабилитација

Помагала за рехабилитација

Мобилноста е нашата работа, и ние се гордееме да помогнеме во пронаоѓање на вистинското помагало за вашиот поактивен живот. Ако имате проблеми со одењето, структурни деформиттети, ампутација, повреда или болест што резултира со намалена стабилност, мускулна слабост, парализа , нерамнотежа и др. Користењето на некое од  нашите помагала ќе Ви помогнат да станете помобилни.

Што е најважно, секогаш пред да набавите помагало консултирајте се со вашиот лекар заради проценка на Вашето ниво (степен) на мобилност, одредување на типот на помагалото (бастун, штака-и, одалка…).

Помагала за рехабилитација

17/08/2017 Подвижност