Подвижност

Подвижност

Со соодветни ортопедски помагала самозгрижувањето и потполната социјална интеграција се реалност. Денес веќе не зборуваме за бариери и пречки , туку за возможности и отворени можности.

Мотото  “ПАРТНЕР ВО ДВИЖЕЊЕТО” е повеќе од само фраза, тоа е нашата филозофија и тоа одредува како ние дејствуваме. Ние ги поддржуваме и ги мотивираме луѓето со посебни потреби и ќе им овозможиме  да бидат мобилни и независни.

Нашите производи се од суштинско значење  и се придружници на лицата со телесен инвалидитет  и ќе помогнат со многуте мали и големи предизвици со кои се соочуваат во секојдневниот живот.

Ние ги соединуваме стручноста, искуството и основните надлежности со цел добивање нови перспективи, а со тоа развивање иновативни решенија. Со постојана комуникација со лицата со посебни потреби, лекари, клиники, терапевти и тесна соработка со квалификувани медицински компании, ние ќе ви помогнеме во изборот на соодветен производ, негово одржување и сервисирање.

На кратко: За нашата заедничка цел, застануваме со голема стручност, посветеност и силен бренд повеќе од 68 години.

17/08/2017 Подвижност